|  | 

Zdrowie

Schemat podawania t-PA

Schemat podawania t-PA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Schemat podawania t-PA

Jakie są wyniki porównawcze terapii prowadzonej za pomocą tych 2 bardzo cenionych leków? Na to pytanie dają odpowiedź dwa największe międzynarodowe (wieloośrodkowe) badania: ISIS-3 (1991 r.) i GUSTO (1993 r.). Według badań ISIS-3 śmiertelność 35-dniowa przy zastosowaniu obydwu preparatów (SK i t-PA) była zbliżona i wynosiła ok. 10%. W grupie leczonej t-PA częstsze były powikłania krwotoczne. Badania GUSTO wykazały nieco korzystniejsze wyniki w grupie chorych leczonych t-PA, a mianowicie dalsze zmniejszenie śmiertelności wskaźnik śmiertelności w grupie SK – 7,3%, w grupie t-PA – 6,3% (p = 0,001).

Schemat podawania t-PA w formie „frontloaded” w badaniu GUSTO był następujący: – 1. 15 mg – bolus – 2. 0,75 mg/kg mc. przez 30 min (maks. 50 mg) – 3. 0,50 mg/kg mc. przez 60 min (maks. 35 mg)

schemat-podawania-t-pa

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Śpiączka cukrzycowa

    Śpiączka cukrzycowa

    -6. Śpiączka cukrzycowa. Leczenia wymagają następujące zaburzenia: 1) niedobór insuliny, 2) odwodnienie, 3) utrata jonów sodu i potasu, 4) kwasica metaboliczna, 5) choroba leżąca u podstawy zaburzeń. Insulina ma w ustroju krótki okres półtrwania (5 minut), lepiej zatem podawać ją często, lecz w małych dawkach. Wodorowęglan sodu stosuje się w małych dawkach jako roztwór izotoniczny

  • Spadek ciśnienia jest niedostateczny

    Spadek ciśnienia jest niedostateczny

    – 5.2, 5.3. Jeżeli kilkudniowe stosowanie leku nie wywołuje zamierzonego spadku ciśnienia tętniczego, należy dawkę leku zwiększyć do poziomu górnej dawki leczniczej (upewniając się uprzednio, że chory podporządkowuje się zaleceniom dietetycznym i farmakologicznym). Jeżeli pomimo takiego postępowania spadek ciśnienia jest niedostateczny, należy przejść do terapii dwoma lekami przeciwnadciśnieniowymi (p. tab. 5.3). Leczenie to polega na