| 

Ciekawe wpist:

Zdrowie

 • Zalety rozkładanej kanapy
  Zdrowie

  Zalety rozkładanej kanapy

  Rozkładana kanapa to chyba najpopularniejszy i najlepiej sprzedający się mebel w naszym kraju od dziesięcioleci. Kanapy tego rodzaju pojawiają się w salonach, pokojach dziecięcych i młodzieżowych oraz nawet sypialniach. Dobrze, rozkładana kanapa to niekończąca się ilość zalet, która często idzie w parze z niezbyt wysoką ceną. Zastanawiasz się, czy warto ją kupić do swojego domu?

 • Wygodny fotel biurowy w stylu klasycznym
  Zdrowie

  Wygodny fotel biurowy w stylu klasycznym

  Większość z nas na co dzień spędza sporo czasu przy biurku. Niezależnie od tego, czy jesteśmy uczniami, studentami, czy też pracujemy w biurze, jednym z podstawowych mebli, z których korzystamy jest fotel biurowy. To mebel, który jest obowiązkowym wyposażeniem biur, pokoju dziecięcego lub domowego gabinetu oraz przestrzeni, do korzystania z komputera w domu. Wbrew pozorom

 • Śpiączka cukrzycowa
  Zdrowie

  Śpiączka cukrzycowa

  -6. Śpiączka cukrzycowa. Leczenia wymagają następujące zaburzenia: 1) niedobór insuliny, 2) odwodnienie, 3) utrata jonów sodu i potasu, 4) kwasica metaboliczna, 5) choroba leżąca u podstawy zaburzeń. Insulina ma w ustroju krótki okres półtrwania (5 minut), lepiej zatem podawać ją często, lecz w małych dawkach. Wodorowęglan sodu stosuje się w małych dawkach jako roztwór izotoniczny

 • Spadek ciśnienia jest niedostateczny
  Zdrowie

  Spadek ciśnienia jest niedostateczny

  – 5.2, 5.3. Jeżeli kilkudniowe stosowanie leku nie wywołuje zamierzonego spadku ciśnienia tętniczego, należy dawkę leku zwiększyć do poziomu górnej dawki leczniczej (upewniając się uprzednio, że chory podporządkowuje się zaleceniom dietetycznym i farmakologicznym). Jeżeli pomimo takiego postępowania spadek ciśnienia jest niedostateczny, należy przejść do terapii dwoma lekami przeciwnadciśnieniowymi (p. tab. 5.3). Leczenie to polega na

 • Somatyczne unerwienie aferentne
  Zdrowie

  Somatyczne unerwienie aferentne

  Somatyczne unerwienie aferentne dolnego kanału rodnego: Dolny odbytniczy, kroczowy i grzbietowy nerw łechtaczki -• od nerwu sromowego (S2,3.4)- Nerw biodrowo-pachwinowy (LJ i płciowo-udowy (Lj, Dwadzieścia nerwów przenoszących bóle porodowe, a mianowicie: a) trzewne włókna aferentne z 11 i 12 odcinka piersiowego – ból skurczów macicy b) tylne korzenie nerwów krzyżowych 2, 3 i 4, przenoszące

 • Skopolamina
  Zdrowie

  Skopolamina

  -5. Skopolamina (p. także str. 79): 1) nie podwyższa progu bólowego, 2) zmienia reakcję chorego na ból, powodując niepamięć, pobudzenie i niekiedy splątanie przypominające ostry stan maniakalny71. Nie wpływa depresyjnie na oddychanie płodu ani na przebieg porodu. Jest czasem łączona z petydyną, barbituranami itd., ponieważ powoduje niepamięć. Może być przyczyną obrzęku języczka podniebiennego. Nie należy

 • Skaza sierpowata
  Zdrowie

  Skaza sierpowata

  Skaza sierpowata. Jako zasadę przyjmuje się preoksygenację, przynajmniej 30%> tleni w czasie operacji, pooperacyjne leczenie tlenem i dobre nawodnienie17. Następstwa ta kie jak zawały mogą zdarzać się również i u pacjentów ze skazą18. Niedokrwistość sierpowata. Chorzy są obciążeni wysokim ryzykiem i wymagają szcze gólnej dbałości, pełnej oksygenacii i niedopuszczenia do niewydolności krążeniowe i oddechowej. Przy

 • Schemat podawania t-PA
  Zdrowie

  Schemat podawania t-PA

  Schemat podawania t-PA Jakie są wyniki porównawcze terapii prowadzonej za pomocą tych 2 bardzo cenionych leków? Na to pytanie dają odpowiedź dwa największe międzynarodowe (wieloośrodkowe) badania: ISIS-3 (1991 r.) i GUSTO (1993 r.). Według badań ISIS-3 śmiertelność 35-dniowa przy zastosowaniu obydwu preparatów (SK i t-PA) była zbliżona i wynosiła ok. 10%. W grupie leczonej t-PA

 • Schemat operacji Allisona
  Zdrowie

  Schemat operacji Allisona

  VIII międzyżebrze po stronie lewej. W trójkącie, którego podstawę stanowi przepona, linię boczną – aorta, a linię przyśrodkową – osierdzie, uwidacznia się wypuklenie, przylegające do przełyku, odpowiadające przepuklinie wślizgowej. Szczyt trójkąta stanowi część więzadła płucnego, które należy przeciąć, aby uruchomić na tępo przełyk. Przełyk uruchamia się ku górze aż nad łuk aorty. Po uruchomieniu przełyk

 • Rozpoznanie i różnicowanie
  Zdrowie

  Rozpoznanie i różnicowanie

  Główne trudności diagnostyczne polegają na odróżnieniu pierwotnej nadczynności przytarczyc od hiperkalcemii innego pochodzenia. Pierwotną nadczynność można ustalić z dokładnością do 99%, stosując ogólnie dostępne badania, jak stężenia wapnia i fosforu w osoczu, fosfatazy zasadowej, chlorków, wodorowęglanów, kwasu moczowego, mocznika, kreatyniny oraz szybkości opadania krwinek czerwonych. Stosunek ilości chlorków do fosforanów większy niż 33 : 1

 • Rodzaj leczenia
  Zdrowie

  Rodzaj leczenia

  Rodzaj leczenia 24 marca, 2014 admin Medycyna 0 Comments Lek P-adrenolityczny lub lek moczopędny lub antagonista wapnia lub inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę Lek moczopędny tiazydowy, tiazydopochodny lub pętlowy plus lek P-adrenolityczny lub antagonista wapnia lub inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę lub lek cij-adrenergiczny lub antagonista wapnia plus lek p-adrenolityczny lub inhibitor enzymu konwertują-cego angiotensynę Rola stymulatorów

 • RODZĄCE Z „WYSOKIM RYZYKIEM”
  Zdrowie

  RODZĄCE Z „WYSOKIM RYZYKIEM”

  -2. RODZĄCE ,,NORMALNE ‚. Prawdopodobnie nie wymagające anestezji. Celem pc stępowania jest zapewnienie lekko strawnej diety, z wyłączeniem dużych kawałkó’ mięsa lub jarzyn o dużej zawartości włókien. Nie podaje się potraw smażonych, a takż ogranicza podaż mleka. Dozwolone są potrawy przecierane. Płyny nie powinny zawiera więcej niż 5%> cukru, gdyż wyższe stężenia opóźniają opróżnianie się

 • Rentgenohinematografici
  Zdrowie

  Rentgenohinematografici

  Niektórzy autorzy ustalają rozpoznanie stosując manometrię, rentgenokinemato- graflę i farmakoradiografię. Manometria jest zabiegiem dość trudnym, ale w niektórych przypadkach może być wykonana u dzieci. Ciśnienie w żołądku wynosi u 3-miesięcznego zdrowego dziecka 2,7 kPa (20 mm Hg), a na wysokości wpustu 3,2 lcPa (24 mm Hg), przy czym wychylenia krzywej są niewielkie w przeciwieństwie do

 • Regulacja wapnia w ustroju
  Zdrowie

  Regulacja wapnia w ustroju

  Regulacja wapnia w ustroju Wapń wchodzi w skład wszystkich płynów ustrojowych i bierze udział w wielu procesach fizjologicznych, począwszy od krzepnięcia krwi, tworzenia kości aż do wytwarzania mleka. Zawartość wapnia w ustroju wynosi ok. 2%, co u dorosłego człowieka stanowi ok. 1500 g. Z tej ilości ok. 99% znajduje się w kościach, ok. 1% w

 • Regulacja cytrynianów w osoczu
  Zdrowie

  Regulacja cytrynianów w osoczu

  Regulacja cytrynianów w osoczu Zdolność cytrynianów do tworzenia rozpuszczalnych związków z wapniem odgrywa ważną rolę w jego wchłanianiu z jelita. We krwi jednak cytryniany wiążą jedynie 3% całkowitego wapnia i nie odgrywają istotnej roli w tym zakresie. Działanie hormonu przytarczyc. Parathormon zwiększa stężenie wapnia w osoczu i płynie pozalcomórkowym, działając głównie na nerki, kości i

 • Przy wskazaniach naglących
  Zdrowie

  Przy wskazaniach naglących

  Przy wskazaniach naglących Przy wskazaniach naglących leki hipotensyjne należy podać pozajelitowo. Dotyczy to najczęściej chorych z encefalopatią nadciśnieniową, zaburzeniami widzenia, krwotokiem doczaszkowym, zawałem serca, obrzękiem płuc, tętniakiem rozwarstwiającym aortę, z krwotokiem do przewodu pokarmowego, zapaleniem trzustki, szybko postępującą niewydolnością nerek i niedrożnością jelit spowodowaną martwicą jelit. W tabeli 5.5 przedstawiono leki stosowane ze wskazań doraźnych.

 • Przewlekły postępujący gościec stawowy
  Zdrowie

  Przewlekły postępujący gościec stawowy

  Przewlekły postępujący gościec stawowy -4. W razie hipokaliemii należy podać dożylnie potas. 5. Do innych środków należy odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, antybiotyki, ogólna opieka pielęgnacyjna itd. Przewlekły postępujący gościec stawowy. Potencjalne kłopoty są wynikiem: 1) przy- gięciowego zniekształcenia kręgów szyjnych, łącznie ze stawem skroniowo-żuchwo- wym, co utrudnia laryngoskopię 2) zaatakowania małych stawów krtani i

 • Przewlekły alkoholizm
  Zdrowie

  Przewlekły alkoholizm

  – 10 j. U chorej na cukrzycę po cięciu cesarskim występuje zwykle obniżone zapotrzebowanie na insulinę116. Chirurgiczne leczenie hiperinsulinizmu. Gdy planowane jest usunięcie guza, należy w okresie przedoperacyjnym zapewnić odpowiedni dowóz glukozy. Podczas operacji przez cewnik wprowadzony do dużej żyły przetacza się 25% roztwór glukozy117. Przewlekły alkoholizm. Powoduje on uszkodzenie wątroby. Marskość wątroby może przebiegać

 • PRZEPUKLINY PACHWINOWE ZEŚLIZGOWE
  Zdrowie

  PRZEPUKLINY PACHWINOWE ZEŚLIZGOWE

  Przepuklina pachwinowa ześlizgowa jest to stan, w którym pęcherz moczowy łub pozaotrzewnowa część jelita ślepego zsuwa się ku dołowi wzdłuż przyśrodkowej ściany worka przepukliny. Wpuldający się narząd nie jest pokryty otrzewną, a rozpoznanie utrudnia tłuszcz przyotrzewnowy, otaczający pęcherz moczowy w pobliżu wewnętrznego ujścia kanału pachwinowego. Pociąganie tworu uznanego mylnie za worek przepuklinowy i wysokie podwiązanie

 • Przepukliny okołoprzełykowe
  Zdrowie

  Przepukliny okołoprzełykowe

  Zależnie od rozmiarów przepukliny wślizgowe dzielą się na przepukliny: 1) z przemieszczeniem mniej niż 1/3 żołądka do klatki piersiowej, 2) z przemieszczeniem więcej niż ł/3 żołądka do klatki piersiowej, -3) z przemieszczeniem prawie całkowitym żołądka do klatki piersiowej i jego odwróceniem. Waterston przedstawił 12 postaci przepuklin wślizgowych, spośród których najczęściej obserwował przepukliny małe, przemijające, nadprzeponowe

 • PRZEPUKLINY BOCZNE BRZUCHA
  Zdrowie

  PRZEPUKLINY BOCZNE BRZUCHA

  Przepukliny boczne brzucha są wadą rozwojową, która polega na całkowitym lub częściowym wrodzonym braku mięśni powłoki brzusznej. Niedorozwój dotyczy przeważnie mięśni skośnych: zewnętrznych i wewnętrznych, rzadziej poprzecznego, prostego i czworobocznego lędźwi. Czynnik teratogenny, który zaburza rozwój mięśni szkieletowych, może jednocześnie uszkodzić mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i układu moczowego. Wada ujawnia się zaraz po urodzeniu. Powłoka

 • Przepuklinę trzeba różnicować z wodniakiem
  Zdrowie

  Przepuklinę trzeba różnicować z wodniakiem

  U dzieci, które przekroczyły 1 r.ż. badanie przeprowadza się w pozycji stojącej. Łatwiej wówczas wykryć dyskretny obrzęk tkanek miękkich oraz miękki, sprężynujący guz, zmieniający kształt. U chłopców oprócz wymienionej zmiany wyczuwa się gonadę. Z chwilą gdy zawartość przepukliny cofa się do jamy brzusznej, na wysokości zewnętrznego ujścia kanału pachwinowego wyczuwa się poszerzenie i rozstęp w

 • PRZEPUKLINA SZNURA PĘPOWINOWEGO
  Zdrowie

  PRZEPUKLINA SZNURA PĘPOWINOWEGO

  Przepuklina sznura pępowinowego powstaje w 4-6jmiesiącu życia płodowego w wyniku niecałkowitego zamknięcia się zewnętrznej jamy ciała zarodka. Są to zwykle przepukliny mniejszych rozmiarów, pokryte otrzewną i workiem owodniowym sznura pępowiny, którego zakończenie znajduje się na szczycie guza przepuklinowego. Ubytek nie przekracza 4 cm. W worku znajdują się tylko jelita cienkie. U podstawy widoczny charakterystyczny kołnierz

 • PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA
  Zdrowie

  PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA

  PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA Przepuklina pępowinowa powstaje w 4-6 tygodniu życia płodowego. Trzewa są częściowo przemieszczone poza jamę brzuszną poprzez szerokie wrota zmienionego pierścienia^pępkowego. Są one pokryte workiem owodniowym, a pępowina jest umieszczona na szczycie kopuły guza lub na jego bocznej powierzchni. Przerwanie worka owodniowego powoduje wypadnięcie trzew (omphalocele rupłum). Stan taki należy różnicować z wrodzonym wytrzewieniem

 • PRZEPUKLINA PACHWINOWA
  Zdrowie

  PRZEPUKLINA PACHWINOWA

  Przemieszczenie trzew poza jamę otrzewnej, przez nie zarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej, przebiegający wzdłuż kanału pachwinowego, nosi nazwę przepukliny pachwinowej. Obecność wyrostka pochwowego otrzewnej w kanale pachwinowym jest uwarunkowana zstąpieniem jądra w okresie życia płodowego. Przed urodzeniem dziecka wyrostek pochwowy otrzewnej zarasta. Część obwodowa stanowi osłonki jądra. Część bliższa zamyka się na poziomie wewnętrznego kanału pachwinowego,

 • Premedykacja
  Zdrowie

  Premedykacja

  Premedykacja. Wielu autorów wzbrania się przed podawaniem jakichkolwiek środków uspokająjących i stosuje tylko atropinę. Doustnie podawana jest koloidalna zawiesina trójkrzemianu magnezu w ilości 15 ml. Anestezja. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki dla zapobieżenia zachłyśnięciu treścią żołądkową (p. str. 416). Popularna jest metoda, polegająca na użyciu tlenu, tio- pentalu, sukcynylocholiny, uszczelnionej rurki, podtlenku azotu z tlenem, IPPV

 • Postępowanie zachowawcze
  Zdrowie

  Postępowanie zachowawcze

  Leczenie. Postępowanie zachowawcze. Wskazaniem do leczenia zachowawczego są duże przepukliny pępowinowe, o wymiarach wrót przekraczających 5 cm średnicy, pokryte nie uszkodzonym workiem owodniowym. Decyzję takiego postępowania można podjąć u noworodków w bardzo złym stanie, obciążonych innymi wadami, u dzieci z masą ciała poniżej 2000-2500 g, ale u których nie stwierdza się objawów niedrożności przewodu pokarmowego.

 • POSTĘPOWANIE W STANACH NAGLĄCYCH W MIASTENII
  Zdrowie

  POSTĘPOWANIE W STANACH NAGLĄCYCH W MIASTENII

  Czynnościowy przy szybkich pobudzeniach ponadmaksymalnych, co oznacza zmniejszenie reakcji, b) wzrost potencjału przy pobudzeniu tężcowym60, tzn. zwiększona odpowiedź. Guanidyna (250 mg trzy razy dziennie) i wapń mają pewną wartość leczniczą61, natomiast niewiele daje stosowanie inhibitorów cholinesterazy. Okresową poprawę siły mięśni przynosi chirurgiczne usunięcie nowotworu. POSTĘPOWANIE W STANACH NAGLĄCYCH W MIASTENII (niewydolność oddechowa). Mogą one mieć

 • Postępowanie operacyjne
  Zdrowie

  Postępowanie operacyjne

  Postępowanie operacyjne. W razie konieczności wykonania ekstrakcji lub innego małego zabiegu należy uzupełnić brak czynnika VIII. Chory otrzymuje rano w dniu operacji krioprecypitat w ilości potrzebnej do osiągnięcia 50% normalnego poziomu. Po ustaleniu właściwej ilości preparat podaje się dożylnie. Przed zabiegiem podaje się kwas epsilon-aminokapronowy (EACA) dożylnie w dawce 0,1 g/kg. Po operacji EACA podaje

 • Postępowanie lecznicze u chorych
  Zdrowie

  Postępowanie lecznicze u chorych

  Postępowanie lecznicze u chorych, którzy przebyli zawał serca, obejmuje tzw. prewencję wtórną oraz leczenie dusznicy bolesnej. Prewencja wtórna ma zapobie-gać ponownemu zawałowi serca i nagłej śmierci. Ryzyko nagłej śmierci z powodu ostrych postaci choroby niedokrwiennej serca (zawału serca i niestabilnej dusznicy bolesnej) stanowi niezwykle groźne i dramatyczne zagrożenie życia. Około 50% chorych w tych stanach

 • Pobrane i oznaczone wycinki gruczołów
  Zdrowie

  Pobrane i oznaczone wycinki gruczołów

  Na te pytania można również uzyskać odpowiedź za pomocą śródoperacyjnego pomiaru gęstości tkanki. Pobrane i oznaczone wycinki gruczołów zanurza się w naczyniu z 20% roztworem mannitolu. Wszystkie skrawki pływają. Stale mieszając roztwór, stopniowo dolewa się do naczynia wody destylowanej. Tkanka zdrowego gruczołu, jako najlżejsza, pływa najdłużej, podczas gdy tkanka zmieniona gruczo- lakowato lub hiperplastyczna, jako

 • Po upływie kilkunastu miesięcy
  Zdrowie

  Po upływie kilkunastu miesięcy

  Po upływie kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat, nierzadko dochodzi do nawrotu ostrego rzutu choroby o tym samym co w pierwszym epizodzie obrazie klinicznym i anatomopatologicznym. Przebieg i leczenie nawrotu są takie same, jak pierwszego rzutu. Najwięcej – 40% nawrotów występuje w ciągu 2 lat od pierwszego rzutu, najmniej – 5% po upływie 10 lat.

 • Po operacji
  Zdrowie

  Po operacji

  W świetle rany uwidacznia się mięsień dźwigacz jądra. Należy go krzyżowo rozwarstwić nożyczkami. Umożliwi to wydobycie elementów powrózka nasiennego. Po zidentyfikowaniu worka przepuklinowego trzeba naciąć osłonki łącznotkankowe i oddzielić naczynia krwionośne i nasieniowód od worka. Worek przepukliny jest utworzony przez nie zarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej. Ująwszy go pincetą na szczycie otwiera się nożem. Sprawdza się

 • Pacjent z bezobjawowym cukromoczem
  Zdrowie

  Pacjent z bezobjawowym cukromoczem

  Pacjent z bezobjawowym cukromoczem -1. Pacjent z bezobjawowym cukromoczem. Wykrycie cukru przy rutynowym badan moczu oznacza jedynie, że poziom glukozy we krwi przekroczył próg nerkowy. Nale: oznaczyć poziom cukru we krwi. Wartości przekraczające 200 mg% (niezależnie < czasu wystąpienia) decydują o rozpoznaniu cukrzycy. Poziom cukru na czczo nie p winien przekraczać 100 mg°/o u ludzi

 • Pacjenci z organicznymi chorobami serca
  Zdrowie

  Pacjenci z organicznymi chorobami serca

  Pacjenci z organicznymi chorobami serca Pacjenci z organicznymi chorobami serca, którzy są w stanie wykonywać swą codzienną pracę, zwykle dobrze tolerują anestezję i operację. Następujące choroby trzeba rozpoznać przed anestezją, gdyż mogą prowadzić do nagłej śmierci, szczególnie gdy wystąpi hipoksja lub nagła zmiana ciśnienia krwi: 1) świeży zawał serca, 2) choroba wieńcowa, 3) stenoza mitralna,

 • Ostra niewydolność oddechowa
  Zdrowie

  Ostra niewydolność oddechowa

  (Patrz także artykuły przeglądowe: Barrie H., Lancet, 1963, 1, 650 Cockburn F., Br. J. Anaesth., 1971, 43, 886 Stoneman M. E. R. i Orme F. L., Proc. R. Soc. Med., 1970, 63, 485). Ostra niewydolność oddechowa (RDS – respiratory distress syndrome)220. Idiopatycz- na ostra niewydolność oddechowa noworodków jest najczęstszą przyczyną zgonów żywo urodzonych wcześniaków. Częstość

 • OPIEKA POOPERACYJNA
  Zdrowie

  OPIEKA POOPERACYJNA

  W badaniu porównującym trzy metody anestezji – eter dwuetylowy, d-tubokuraryna i analgezja zewnątrzoponowa (wszystkie wspomagane podawaniem podtlenku azotu i tlenu), które zastosowano w grupach chorych z maksymalnym przepływem wydechowym poniżej 75 l/min, nie stwierdzono istotnych różnic w stanie chorych w okresie pooperacyjnym125. OPIEKA POOPERACYJNA. Może zajść potrzeba podawania tlenu lub pobudzenia wentylacji: 1) chemicznie, przez

 • Operację Nissena
  Zdrowie

  Operację Nissena

  Operację Nissena można wykonać również z dostępu przez klatkę piersiową. Wymienione zabiegi mogą być stosowane tylko w mniej zaawansowanych postaciach przepuklin rozworu, związanych ze wstecznym odpływem żołądkowo-przeły- kowym. W przypadkach ze zwężeniem lub obrzękiem zapalnym błony śluzowej przełyku Ekesparre proponuje wykonanie podłużnej ezofagotomii. Po sprowadzeniu dolnej części przełyku poniżej przepony wykonuje się podśluzówkowe nacięcie podłużne

 • Oceniając łączną terapię nitrogliceryną
  Zdrowie

  Oceniając łączną terapię nitrogliceryną

  Oceniając łączną terapię nitrogliceryną i dobutaminą należy stwierdzić 2 bardzo korzystne kierunki działania tych leków. Z jednej strony nitrogliceryna, działająca przede wszystkim rozszerzająco na naczynia żylne, powoduje zwiększenie objętości rezerwowej żylnej na obwodzie, zmniejszając tym samym powrót żylny i obniżając ciśnienie napełniania komory lewej. Zmniejszenie nadmiernego wypełniania serca przyczynia się do lepszego jego opróżniania, co

 • Objawy niepożądane
  Zdrowie

  Objawy niepożądane

  Objawy niepożądane, występujące w toku leczenia glikokortykosteroidami, w postaci szybkiego zwiększenia masy ciała, trądziku skóry, nieprawidłowego odkładania tkanki tłuszczowej, twarzy księżycowa tej, cukromoczu, nieprawid-łowej pigmentacji skóry, rozstępów skórnych i psychozy, są na ogół przemijające i ustępują samoistnie w ciągu kilku tygodni po zakończeniu leczenia. Do najpoważniejszych i zmuszających do natychmiastowego przerwania leczenia objawów niepożądanych należą

 • Normalny dorosły człowiek
  Zdrowie

  Normalny dorosły człowiek

  Normalny dorosły człowiek ma hemoglobinę A. Noworodek ma 70°/o hemoglobiny F. Kłopoty zdarzają się, gdy czerwone krwinki zawierają hemoglobinę S, hemoglobinę C (także częściej u Murzynów) lub przy beta-talasemii (spotykanej w pasie Morza Śródziemnego do Chin oraz u części murzyńskiej ludności Afryki Zachodniej i Indii Zachodnich). OBJAWY. Oprócz niedokrwistości typu hemolitycznego lub aplastycznego (z powodu

 • Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego
  Zdrowie

  Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego

  Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego, mimo użycia powyższych sposobów postępowania, najczęściej jest spowodowane przyjmowaniem przez chorego nadmiernej ilości Na+ w diecie. Jeśli pomimo ograniczenia zawartości Na+ w diecie oraz intensywnego leczenia farmakologicznego, nie uzyskuje się spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego, to należy przypuszczać, że ma ono charakter złośliwy. Rozpoznanie takie uzasadnia obecność cech encefalopatii nadciśnieniowej, retinopatii

 • NIEKORZYSTNE NASTĘPSTWA OTYŁOŚCI:
  Zdrowie

  NIEKORZYSTNE NASTĘPSTWA OTYŁOŚCI:

  NIEKORZYSTNE NASTĘPSTWA OTYŁOŚCI: A. UKŁAD ODDECHOWY. Zmniejszenie pojemności życiowej. Unieruchomienie przepony. Niektóre części płuc są nieprawidłowo wentylowane, powodując wzrost przecieku, hiperkapnię i hipoksję. Zwiększa się częstość pooperacyjnych powikłań płucnych. W wyniku hipoksji dochodzi do obkurczenia tętnicy płucnej i przeciążenia prawej komory. B. UKŁAD KRĄŻENIA. Wzrost całkowitej objętości krwi krążącej ze wzrostem pracy serca. Skłonność do

 • Niebezpieczeństwa
  Zdrowie

  Niebezpieczeństwa

  -16- 20 ml lub 0,5% bupiwakaina. W razie potrzeby kontynuowania znieczulenia podaje się dawki uzupełniające po 10 ml. Metodę tę można stosować tylko przy zapewnieniu wszelkich środków potrzebnych do resuscytacji. Po wstrzyknięciu krzyżowym może dojść do wysokiego rozprzestrzenienia się środka analgetycznego, na co wskazuje m.in. zwężenie źrenicy i opadanie powiek130. Metoda nie jest wolna od

 • Nie zamknięty wyrostek pochwowy
  Zdrowie

  Nie zamknięty wyrostek pochwowy

  Nie zamknięty wyrostek pochwowy, stanowiący wrota przepukliny, może być przyczyną zatrzymania zstępującego jądra, które wówczas można odnaleźć w kanale lub poza kanałem, zbłąkane w kierunku krocza, uda lub okolicy łonowej. Obecność gonady w worku przepukliny u dziewczynek wymaga ustalenia płci chromosomalnej i wykonania kariotypu. Jest to jedyny sposób, aby w okresie noworodkowo-niemowlęcym rozpoznać zespół Morrisa,

 • Nerki
  Zdrowie

  Nerki

  Nerki są głównym narządem regulującym stężenie wapnia w ustroju. Wydalanie wapnia z moczem zależy przede wszystkim od ilości tego jonu filtrowanego w nerkach i stężenia PTH w osoczu. Wielkość przesączania nerkowego i stężenie Ca2+ w osoczu decydują o ilości wapnia wydalanego przez nerki. Zmniejszenie przesączania kłębuszkowego przy niewydolności nerek lub odwodnieniu zmniejsza wydalanie wapnia, podobnie

 • Napęd oddechowy
  Zdrowie

  Napęd oddechowy

  -3. Napęd oddechowy jest zależny od przewlekłej hipoksji (poprzez kłębki «szyjne i aortalne). Jest on osłabiony, gdy chory oddycha mieszaniną bogatą w tlen podczas anestezji lub w okresie pooperacyjnym. Różowy kolor skóry spowodowany hiperokse- mią może maskować hipowentylację, tak że podstępnie może wystąpić śpiączka hiper- kapniczna. -4. Nadmierna wrażliwość na leki, jak opioidy i barbiturany,

 • Najczęściej stosowanymi lekami ß-adrenolitycznymi są
  Zdrowie

  Najczęściej stosowanymi lekami ß-adrenolitycznymi są

  Najczęściej stosowanymi lekami ß-adrenolitycznymi są Należy zaznaczyć, że do tego rodzaju leczenia kwalifikują się chorzy z niewielką i umiarkowaną dysfunkcją komory lewej. Chorzy z przeciwwskazaniami do ß-blokady (stany spastyczne oskrzeli, zaawansowana niewydolność serca – mała EF, blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego) nie mogą być kwalifikowani do tej terapii. Najczęściej stosowanymi lekami ß-adrenolitycznymi w ostrej fazie zawału są:

 • Nagłe podanie dużych stężeń
  Zdrowie

  Nagłe podanie dużych stężeń

  Nagłe podanie dużych stężeń drogą wziewną może być niebezpieczne i powodować ostrą niewydolność krążenia. Wskazana jest wówczas natychmiastowa sztuczna wentylacja tlenem lub powietrzem i ewentualnie zewnętrzny lub wewnętrzny masaż serca. -2. Trójchloroetylen (p. rozdz. XI). Jest to środek mający duże zastosowanie w położnictwie. Daje lepsze niż podtlenek azotu wyniki u nerwowych i napiętych kobiet oraz

 • Nadciśnienie złośliwe
  Zdrowie

  Nadciśnienie złośliwe

  Nadciśnienie złośliwe W tabeli 5.4 przedstawiono stany chorobowe charakteryzujące się ciężkim nadciśnieniem tętniczym. Jak widać, do przełomów nadciśnieniowych zalicza się nie tylko stany chorobowe spełniające kryteria podanej wyżej definicji, ale również łagodne nadciśnienie tętnicze przebiegające z powikłaniami narządowymi. Nadciśnienie złośliwe charakteryzuje się objawami niedokrwienia siatkówki (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, wylewy, objaw waty), o.u.n. (encefalopatia nadciśnieniowa,

 • Nadciśnienie tętnicze ciążowe
  Zdrowie

  Nadciśnienie tętnicze ciążowe

  Nadciśnienie tętnicze ciążowe Nadciśnienie tętnicze ciążowe przebiegające bez białkomoczu ma charakter przejściowy (występuje w 3 trymestrze ciąży i wygasa samoistnie po rozwiązaniu ciąży) i zwykle nie ma wpływu ani na przebieg ciąży, ani na rozwój płodu. Wymaga ono jedynie leczenia niefarmakologicznego (p. wyżej). Kobiety w ciąży z objawami pierwotnego lub wtórnego zatrucia ciążowego wymagają leczenia

 • Naczelną zasadą prowadzenia leczenia glikokortykosteroidami powinno być
  Zdrowie

  Naczelną zasadą prowadzenia leczenia glikokortykosteroidami powinno być

  Należy także pamiętać, że u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca glikokortykosteroidy mogą, na skutek zatrzymywania sodu i wody, spowodować nasilenie obrzęków, a nawet wyzwolić obrzęk płuc. Na skutek zubożenia organiz-mu w jony potasowe mogą być przyczyną groźnej w skutkach nadwrażliwości na glikozydy naparstnicy. Z podanych wyżej względów należy w czasie leczenia glikokortykosteroidami ograniczać spożycie soli

 • NACIĘCIE KROCZA
  Zdrowie

  NACIĘCIE KROCZA

  Do głębokiego wstrzyknięcia potrzebna jest igła o długości 12 cm. Analgezja nasię- owa musi objąć tylną część pochwy, łącznie z mięśniami dźwigaczami odbytu i krojem. Wstrzyknięcie wykonuje się wzdłuż tylnej krawędzi obu warg, w poprzek wędzi- 3łka i pomiędzy ścianą pochwy a odbytnicą. Droga przezpochwowa jest lepsza niż rzezkroczowa, gdy chodzi o blokadę nerwów sromowych187.

 • Morfina
  Zdrowie

  Morfina

  -1- 1,5 godziny od wstrzyknięcia, zarówno u matki, jak u płodu {depresja oddechowa). Opisano przyrząd do samodzielnego stosowania przez rodzącą w dawkach frakcjonowanych63. Podawana doustnie może wywoływać wymioty. Dawki dodatkowe stosuje się w razie potrzeby, np. co 2-3 godziny. Maksymalna’ dawka dopuszczalna do użycia przez samodzielnie pracującą położną w przebiegu jakiegokolwiek porodu wynosi 200 mg

 • Rozwolnienie u dzieci
  Zdrowie

  Rozwolnienie u dzieci

  Rozwolnienie u dzieci jest bardzo niebezpieczne gdyż może dojść do groźnego dla życia odwodnienia organizmu. Najczęściej dochodzi do zarażenia przez jamę ustną w wyniku przeniknięcia wraz z pokarmem zarazków chorobotwórczych,używania nie dokładnie umytych zabawek, smoczków. Rozwolnienie u dzieci to najczęściej objawy biegunki,ból brzucha oraz inne dolegliwości. Oddanie w ciągu 12 godz (przez dziecko w wieku

 • Bóle migrenowe
  Zdrowie

  Bóle migrenowe

  Bóle migrenowe Bóle migrenowe , to nie tylko przypadłość pań ale i panów.Jest schorzeniem które ma charakter nawrotowy,ataki mogą trwać parę godzin ale również mogą utrzymywać się parę dni. Nie kiedy występuje też migrena alergiczna ma to związek z produktami które spożywamy.Do alergenów wywołujących migrenę należą śledzie,musztarda,zupki instant (szczególnie chińskie zupki),czekolada,wędzone mięso.Osoby podatne na na

 • Sok naturalny
  Zdrowie

  Sok naturalny

  Sok naturalny Sok naturalny bardzo często wykorzystywany jest w leczeniu i zapobieganiu schorzeń .Szczególne znaczenie na nasze zdrowie maja soki naturalne pozyskiwane ze świeżych warzyw i owoców w których najwięcej jest leczniczych składników.Owoce i warzywa surowe i rośliny lecznicze są raczej nietrwałe a konserwowane raczej szkodliwe dlatego dobrym rozwiązaniem jest sok naturalny . Wszelkie owoce

 • Infekcja pęcherza moczowego
  Zdrowie

  Infekcja pęcherza moczowego

  Infekcja pęcherza moczowego i migrena to najczęstsze dolegliwości pań. Panie częściej zapadają na nią niż panowie. Przyczyną jest krótka cewka moczowa, pięciokrotnie krótsza niż u mężczyzn dlatego zarazki chorobotwórcze mogą się w bardzo krótkim czasie dostać do układy moczowego i wywołać infekcje . Środowisko układu moczowego jest jałowe,w cewce moczowej można znależć dość spore ilości

 • Na zaparcia domowe sposoby
  Zdrowie

  Na zaparcia domowe sposoby

  Na zaparcia domowe sposoby Na zaparcia z domowych sposobów są polecane kuracje z suszonych śliwek,dużej ilości błonnika oraz zioła. Nadmierna otyłość ,zaburzenia w trawieniu spowodowane nieodpowiednim odżywianiem oraz siedzącym trybem życia jest przyczyna powstawaniu zaparć.Czasami zaparcia powstają na skutek złych przyzwyczajeń jako zaparcia nawykowe. Nadmierne napięcia ścian jelit prowadzą do przewlekłych zaparć stolca.Jelita w tym

 • Co na zatwardzenia
  Zdrowie

  Co na zatwardzenia

  Co na zatwardzenia Co na zatwardzenia,temat rzeka.W pierwszej kolejności odpowiemy sobie czym są zatwardzenia. Zatwardzenie jest bardzo kłopotliwą dolegliwością osób w każdym wieku główną przyczyną jest nie odpowiednie odżywianie.Na kłopoty z wypróżnianiem cierpi 50%kobiet i 25% mężczyzn ogólnej populacji a to już problem który bywa niebezpieczny(rak jelita grubego).Alternatywą mogą okazać się zioła które korzystnie wpływają

 • Cholesterol we krwi cichy zabójca
  Zdrowie

  Cholesterol we krwi cichy zabójca

  Cholesterol we krwi cichy zabójca Cholesterol we krwi, często występuje u osób z nadwagą i otyłością, zwykle prowadzi to do zwiększenia ryzyka chorób serca i udarów mózgu. Cholesterol jest wytwarzany przez wątrobę i znajdują się w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu. Jest to woskowa substancja, której nasz organizm potrzebuje, aby budować ściany naczyń krwionośnych dostarcza

 • Jak zwiększy erekcje u mężczyzn
  Zdrowie

  Jak zwiększy erekcje u mężczyzn

  Jak zwiększy erekcje u mężczyzn Dzisiejszy temat jak zwiększyć erekcje.Ciągły stres złe nawyki żywieniowe maja wpływ na życie seksualne coraz większej ilości mężczyzn w różnym wieku.Rzeczą normalną stają się problemy z erekcją już mężczyzn w wieku 30 lat.W niektórych przypadkach nie trzeba korzystać z osiągnięć medycyny np (viagra)by wzmocnić potencje.Odpowiednie naturalne afrodyzjaki znajdziemy w kuchni.

 • Jak myć włosy
  Zdrowie

  Jak myć włosy

  Jak myć włosy by je nie zniszczyć Włosy myjemy tak często jak tego wymagają.Przesadą było by myć włosy parę razy dziennie,a wręcz szkodliwe takie postępowanie.Wybór odpowiedniego szamponu ma znaczenie jakie włosy posiadamy (suche czy tłuste).Każdy rodzaj włosów potrzebuje innego szamponu. Do mycia włosów powinniśmy używać tylko szamponów naturalnych (najlepiej sporządzonych z naturalnych składników) o które

 • Odtruwanie oczyszczanie organizmu
  Zdrowie

  Odtruwanie oczyszczanie organizmu

  Odtruwanie oczyszczanie organizmu Chcesz być zdrowy musisz dbać o organizm,nie może być w nim toksyn.Toksyny dostarczamy z pożywieniem,wodą.Organizm człowieka posiada system oczyszczania z zanieczyszczeń które nie korzystnie wpływają na nasze zdrowie. W skład systemu wchodzą jelito grube,wątroba,nerki,płuca,skóra. W wyniku przeciążenia danego systemu który odpowiada za oczyszczenie ze śluzówki,substancji smolistych i innych zanieczyszczeń i nie spełnia

 • Nanoguard shampoo
  Zdrowie

  Nanoguard shampoo

  Jak zahamować nadmierne wypadanie włosów? Włosy są bardzo ważną częścią całego naszego wyglądu. Jeżeli o nie nie dbamy, choćbyśmy nawet z natury były najpiękniejszymi istotami na ziemi, kiepska i oklapnięta fryzura odwróci uwagę od naszych atutów. Stanie się mocno zauważalna, przez co my pogorszymy swoją ogólną samoocenę. No chyba, że coś z tym po prostu

 • Nanoguard szampon
  Zdrowie

  Nanoguard szampon

  Różne sposoby na wzmocnienie włosów Czujesz, że jeśli w najbliższym czasie nie zmienisz pielęgnacji swoich włosów, już niedługo zostaniesz łysa i będziesz musiała zainwestować w porządną perukę lub zdecydować się na bezustanne noszenie czapki bądź beretu? Twoje włosy wypadają dosłownie bez przerwy i każdego dnia odnajdujesz kolejne kosmyki na podłodze, ubraniach, w wannie czy po

 • Nanoguard a
  Zdrowie

  Nanoguard a

  Jak wzmocnić włosy? Włosy mogą negatywnie reagować na wszelkie zmiany zachodzące w atmosferze. Gdy tylko temperatura powietrza zaczyna spadać, a powietrze staje się suche i mroźne, kosmyki ulegają widocznemu osłabieniu. Stają się mocno przesuszone i podrażnione, a jednocześnie po ściągnięciu z nich czapki zaczynają automatycznie opadać i przyklejać się do skóry twarzy. Jak poradzić sobie

 • Pomoc dla wątroby
  Zdrowie

  Pomoc dla wątroby

  Jest to naturalny filtr w naszym organizmie, istne laboratorium które na co dzień musi się zmierzyć z niezdrowym jedzeniem, alkoholem czy tez lekami. Co najgorsze narząd ten nie boli ponieważ nie jest unerwiony. Kiedy już sobie nie radzi to powiększa się uciskając tym samym żołądek i jelita. Pojawia się wtedy charakterystyczne uczucie kłucia w boku

 • Jak poprawić sobie nastrój?
  Zdrowie

  Jak poprawić sobie nastrój?

  Jak poprawić sobie nastrój? Jesień i zima to okres przygnębiający, nasz organizm zwalnia, zresztą zwalnia cała przyroda. Do naszego ciała dociera mniej słońca. Jest zimno, dzień krótki, często pada deszcz. Koniecznie popraw sobie nastrój by mieć energię do życia. Ten zimowy spadek nastroju minie jak tylko przyjdzie wiosna. Takie złe samopoczucie bardzo niedobrze wpływa na

 • Implant
  Zdrowie

  Implant

  Implant Implant większości z nas kojarzy się ze sztucznym zębem, ale jest to sztuczny korzeń zęba dopiero z koroną protetyczną tworzy całość, czyli ząb. Wszystkie elementy ego zestawu są wykonane z tytanu. Śruby, które wkręca się w żuchwę lub szczękę górną, łączniki itd. W najnowszych rozwiązaniach gwinty zewnętrzne, ale i zewnętrzne do osadzania korony. Jeśli

 • Nowoczesne metody usuwania żylaków
  Zdrowie

  Nowoczesne metody usuwania żylaków

  Nowoczesne metody usuwania żylaków Żylaki to nie tylko problem estetyczny, to także rozwijająca się niewydolność żył a to może prowadzić do zagrażającej życiu zakrzepicy żył głębokich. Jeśli masz żylaki, łapią cię kurcze i masz ciężkie nogi to zrób sobie badania, nie ma, na co czekać. Im wcześniej lekarz rozpozna niewydolność żylną tym masz większą szansę

 • Sposoby na dyskopatię
  Zdrowie

  Sposoby na dyskopatię

  Inaczej dyskopatia jest to choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Najczęstszym jej objawem jest ból w miejscu zmian. Najczęściej jest on przewlekły, ale czasem promieniuje do kończyny górnej lub głowy. Jeśli zmiana ma miejsce w kręgosłupie szyjnym to często promieniuje wzdłuż żeber, w przypadku odcinak piersiowego do kończyny dolnej. Takie dolegliwości wcale nie muszą być związane z bezpośrednim

 • USG ciąży – co oznaczają skróty obok zdjęcia?
  Zdrowie

  USG ciąży – co oznaczają skróty obok zdjęcia?

  Podstawowym badaniem dla każdej kobiety będącej w stanie błogosławionym jest USG. Na wyniku oprócz zdjęcia dziecka widnieją też „tajemnicze” skróty wraz z wartościami liczbowymi. Co one oznaczają? Co warto wiedzieć o badaniu ultrasonograficznym ciąży? Dzięki badaniu ultrasonograficznemu przyszła mama może zobaczyć swoje dziecko jeszcze przed narodzinami, oraz, a może przede wszystkim dowiedzieć się czy ciąża

 • Nadczynność tarczycy – jakie są jej objawy?
  Zdrowie

  Nadczynność tarczycy – jakie są jej objawy?

  Nadczynność tarczycy to choroba, która przede wszystkim dotyka kobiet. Wiek tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ w każdym przedziale wiekowym rejestruje się przypadki zachorowań. Rodzice, którzy chorują na tarczycę powinni jednak mieć szczególną opiekę nad swoimi dziećmi i poddawać je regularnym badaniom, ponieważ okazało się, iż wiele przypadków potwierdziło, iż jest to choroba w dużym

 • Jak okreslić swoje dni płodne?
  Zdrowie

  Jak okreslić swoje dni płodne?

  Testy owulacyjne, które swoim wyglądem i działaniem przypominają klasyczne testy ciążowe i które można kupić w aptece, umożliwiają orientacyjne określenie czasu największej płodności kobiety, czyli jajeczkowania. Dzięki nim łatwiej jest zaplanować moment zajścia w ciążę. Działanie testów owulacyjnych Test owulacyjny działa w ten sposób, że określa stężenie w moczu hormonu luteinizującego LH, którego poziom jest

 • Dowiedz się jak skutecznie walczyć z trądzikiem!
  Zdrowie

  Dowiedz się jak skutecznie walczyć z trądzikiem!

  Każdy nastolatek doskonale wie co to jest trądzik, albowiem każdego z nas w różnym stopniu go doświadczył na własnej skórze. Uwarunkowane hormonami problemy trądzikowe u jednych z nas przebiegają bezproblemowo – jedynie kilka wyprysków skórnych, które po szybkim czasie znikają bez żadnych śladów. Niestety nie wszyscy mogą „cieszyć” się takim szczęściem. Część osób przechodzi prawdziwy

 • Własna apteka
  Zdrowie

  Własna apteka

  Prowadzenie własnej apteki wymaga spełnienia określonych przez przepisy prawa wymogów. Osoba musi nie tylko wykazać się odpowiednim wykształceniem , ale także i niekiedy doświadczeniem. Są to warunki, które mają zapewnić bezpieczeństwo osobom, kupującym leki. Z tego też względu każda apteka, zanim rozpocznie swoją działalność musi spełnić wszystkie wymagania oraz uzyskać wymagane przez prawo certyfikaty lub

 • Neutrogena opinie
  Zdrowie

  Neutrogena opinie

  Neutrogena opinie Neutrogena, czyli norweska marka kosmetyczna zadebiutowała w roku 1930 na rynku kosmetycznym i od tej pory nie schodzi z rankingów najlepszych marek kosmetycznych na świecie. Swój niewątpliwy sukces Nuetrogena zawdzięcza nowoczesnym technologiom stosowanym w produkcji swoich kosmetyków, dzięki którym są one bardzo wysokiej jakości, ciesząc swoich klientów i klientki na całym świecie. Podczas

 • Bezdechy nocne leczenie
  Zdrowie

  Bezdechy nocne leczenie

  Jak radzić sobie z bezdechem nocnym? Bezdech nocny to bardzo poważna dolegliwość charakteryzująca się wielokrotnymi zatrzymaniami lub znacznym ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe do jamy ustnej. Tak naprawdę nie ma bezdechu bez chrapania. Człowiek nawet nie jest świadomy, że chrapie. Jedynym objawem rano jest ból głowy oraz zmęczenie. Organizm jest po prostu niedotleniony, można

 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Zdrowie

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Jak zapobiegać bólom kręgosłupa? Bóle kręgosłupa i stawów to powszechna dolegliwość we współczesnym świecie. Przyczyny bóli mogą być bardzo różne, choć najczęściej sami sobie jesteśmy sobie winni, przebywając w pozycji siedzącej przez prawie cały dzień. W domu przed telewizorem, w pracy przed komputerem i w samochodzie za kierownicą. Poza tym nie lubimy zmieniać pozycji, kiedy

 • Leczenie chrapania Warszawa
  Zdrowie

  Leczenie chrapania Warszawa

  O leczeniu chrapania Jeżeli w obszarze Twojego zainteresowania znajduje się skuteczne leczenie chrapania na terenie Warszawy, nie pozostaje nic innego, jak zapoznać się z poszczególnymi specjalistami. Można powiedzieć, że dzięki takiemu podejściu najlepszy wybór nie powinien być kłopotem. Poza tym trzeba też pamiętać, że leczenie chrapania Warszawa to zajęcie, które jest i najprawdopodobniej będzie. Nie

 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
  Zdrowie

  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym

  Kolonoskopia – charakterystyka Kolonoskopia to nieocenione badanie, które umożliwia dogłębną analizę wnętrza jelita grubego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, a mianowicie wprowadzeniu giętkiego i długiego (130-200 cm) endoskopu o niewielkich rozmiarach. Ocena stanu śluzówki jelita grubego jest o tyle ważna, gdyż to właśnie w tym narządzie zachodzą procesy formowania się kału oraz usuwania

 • Poradnia psychologiczna Kielce
  Zdrowie

  Poradnia psychologiczna Kielce

  Poradnie psychologiczne Nie ma co ukrywać, że poradnia psychologiczna Kielce w żaden sposób nie powinna stanowić problemu. Naturalnie jednak poradnia psychologiczna Kielce pod żadnym pozorem nie jest dla wszystkich. Można powiedzieć, że mowa o rozwiązaniu, które jest skierowane do osób potrzebujących pomocy psychologicznej. Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do tego, wydaje się, że mimo wszystko

 • Detoksykacja alkoholowa
  Zdrowie

  Detoksykacja alkoholowa

  Jak przeprowadzić naturalną detoksykację alkoholową Jak powszechnie wiadomo nawet niewielka ilość wypitego alkoholu ma negatywny wpływ na nasz organizm. Chodzi tutaj zwłaszcza o upośledzanie funkcjonowania naszego układu nerwowego. Co ciekawe nawet niepowodująca na pierwszy rzut oka zmian zachowania dawka zaburza reakcję wzrokową. Na szczęście i w tej sytuacji natura przychodzi nam z pomocą, dzięki tzw.

 • Fizjoterapia zwierząt
  Zdrowie

  Fizjoterapia zwierząt

  Dbajmy o zwierzaki Każdy przyzna rację, że o zwierzaki należy zdecydowanie dbać. Gdy bierzemy ze schroniska jakiegoś psiaka, czy kociaka, czy też go kupujemy, otrzymujemy od znajomych, należy obdarzyć go ogromną opieką. Zwierzak to ogromna odpowiedzialność oraz przywiązanie. Od tej pory należy już myśleć co zrobić, gdy chce się wyjechać na wakacje, o to, kto

 • Odchudzanie Katowice
  Zdrowie

  Odchudzanie Katowice

  Odchudzanie last minute Jesień i zima nie skłaniają do jakiejś szczególnej troski o odchudzanie. Wiosna przemyka tak szybko, że często nawet nie zdąży się dobrze obmyśleć swojego dietetycznego planu. Wielkimi krokami nadchodzi natomiast lato, a wraz z nim wymarzony urlop. Tuż przed jego rozpoczęciem zaczynają się przymiarki letnich ubrań i strojów. Jeżeli przez ostatnie kilkanaście

 • Kosmeceutyki
  Zdrowie

  Kosmeceutyki

  Witamina C i kwas ferulowy Czym różnią się tradycyjne leki od kosmetyków? Czy zawsze składem? Jak się okazuje, nie zawsze. Niekiedy skład jest ten sam, a różnicę stanowią stężenia zawartych w nich substancji bibliologicznych. W lekach to stężenie jest oczywiście dużo większe. Przykładem może być połączenie witaminy C i kwasu ferulowego. Znajdziemy je między innymi

 • Klinika dermatologii estetycznej
  Zdrowie

  Klinika dermatologii estetycznej

  Klinika Kiedy byłam nastolatką, miałam ogromny problem z trądzikiem. Niestety sporo wyciskałam i zostały mi po tym blizny, których nie potrafię się w żaden sposób pozbyć. Próbowałam już wszystkiego: maści, kremów, wcierek… Nic nie pomogło. Zaczynałam się godzić z tym, że klinika dermatologii estetycznej będzie musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Miałam tak dużo kompleksów

 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem
  Zdrowie

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Jak nawiązać kontakt z moim autystycznym dzieckiem? Większość rodziców słyszących, że ich pociecha choruje na autyzm, reaguje na tą wiadomość z zaskoczeniem oraz przerażeniem. Nie mają pojęcia co dalej i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić, a przede wszystkim jak pomóc dziecku. Autyzm jest chorobą o wielu twarzach, ponieważ stopień zaawansowania choroby może być

 • Odchudzanie Gdynia
  Zdrowie

  Odchudzanie Gdynia

  Smaczne odchudzanie Kto nie lubi zjeść czekoladowego ciasta z bitą śmietaną, albo szarlotki na ciepło z lodami waniliowymi? Jeśli sernik to tylko z toffi i orzechami. Burger na mieście, paluszki i piwo do meczu. Słodki, kolorowy drink na babskim wieczorze. Pyszna latte z kokosowym syropem. Znasz to? Twoja waga również? Zacznij działać! Możesz jeść ciasta,

 • Leczenie kanałowe Warszawa
  Zdrowie

  Leczenie kanałowe Warszawa

  Kiedy potrzebne jest leczenie kanałowe? Czasami atakuje nas taki ból zęba, że nie jesteśmy w stanie niczego robić i nie potrafimy znaleźć sobie miejsca. Ból promieniujący, obejmujący całą twarz dowodzi, że mamy do czynienia ze stanem zapalnym miazgi spowodowanej próchnicą. Jedynym ratunkiem jest tutaj leczenie kanałowe. Leczenie kanałowe Warszawa dysonuje bardzo dużą ilością dobrze wyposażonych

 • Dentysta dziecięcy Kraków
  Zdrowie

  Dentysta dziecięcy Kraków

  O dentyście dziecięcym Zastanawiasz się nad tym, czy dentysta dziecięcy Kraków jest koniecznością? Można powiedzieć, że absolutnie nie ma się nad czym zastanawiać, dentysta powinien być odwiedzany także profilaktycznie. Czy tak się dzieje? Nie powinno być kłamstwem, jeśli powie się, że taka sytuacja nie ma miejsca. Co jeszcze można powiedzieć? Na pewno można jeszcze powiedzieć,

 • Bezpłatne badanie wzroku Kraków
  Zdrowie

  Bezpłatne badanie wzroku Kraków

  Pewne badanie za darmo Zastanawiasz się nad tym, czy bezpłatne badanie wzroku Kraków to jest dobre rozwiązanie? Można powiedzieć, że tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać, bezpłatne badanie wzroku Kraków to jest świetne rozwiązanie. W końcu, jeżeli jest jakiś problem, to takie bezpłatne badanie wzroku pozwoli się o nim dowiedzieć. Niemniej jednak nie

 • Usuwanie znamion Warszawa
  Zdrowie

  Usuwanie znamion Warszawa

  Usuwanie znamion Mam na twarzy takie niezbyt estetyczne znamię. Znajduje się ono na dole mojej brody i przeszkadza w codziennych czynnościach. Ciągle zahaczam o nie szalikiem, przez co zaczyna mnie boleć. W dodatku wygląda paskudnie. Od dawna marzyło mi się usuwanie znamion Warszawa, bo chciałam pozbyć się nie tylko tego jednego koszmaru, ale kilku innych

 • Oprogramowanie stomatologiczne
  Zdrowie

  Oprogramowanie stomatologiczne

  Oprogramowanie stomatologiczne Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że oprogramowanie stomatologiczne to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale nie w każdym przypadku. Dokładniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że takie jest wrażenie. Wrażenie to związane jest z różnymi doświadczeniami. Warto też dodać, że kiedy nie ma się własnych doświadczeń, dobrze skorzystać z doświadczeń innych osób. Realia są takie, że doświadczenia

 • Obsługa gabinetu dentystycznego
  Zdrowie

  Obsługa gabinetu dentystycznego

  Ewolucja obsługi pacjenta Dawno, dawno temu, jeszcze przed erą cyfryzacji komputer nie był tak powszechnym narzędziem pracy jak dzisiaj. Dziś trudno już znaleźć branżę, która nie korzysta w swojej codziennej pracy z możliwości jakie daje to narzędzie. W przeszłości podczas wizyty np. w gabinecie dentystycznym witała nas przemiła pani, która musiała każdą wizytę zaznaczać w

 • Nefrolog Kraków
  Zdrowie

  Nefrolog Kraków

  Nerki i związek z nadciśnieniem tętniczym Dla wielu ludzi związek fizjologiczny pomiędzy nerkami a ciśnieniem tętniczym nie istnieje. Powszechnie kojarzy się ciśnienie tętnicze wyłącznie z mięśniem sercowym, podczas gdy inne istotne elementy jak naczynia, czy też krążenie nerkowe są pomijane – jest to przyczyna późnego zgłaszania się do lekarza i poszukiwania przyczyn złego stanu zdrowia.

 • Diabetolog Kraków
  Zdrowie

  Diabetolog Kraków

  Jak możesz poradzić sobie z cukrzycą? Tylko ty sam możesz zatroszczyć się o własne zdrowie. Cierpiąc na cukrzycę, w żadnym wypadku nie powinieneś bagatelizować tej choroby, ponieważ nieleczona zwykle wywołuje szereg poważnych komplikacji. Może zaburzyć Twoje normalne życie, a nawet doprowadzić cię do śmierci, jeśli w ogóle nie będziesz jej leczyć. Nie pozwól jej na

 • Trizer – opinie i cena
  Zdrowie

  Trizer – opinie i cena

  Sposób na uzyskanie szczupłej sylwetki Szczupła sylwetka to podstawa dobrego wyglądu. By móc się nią cieszyć i dzięki temu emanować niebagatelną pewnością siebie, należy zadbać o masę swojego ciała i ją pomniejszyć, jeżeli jest ona nieproporcjonalna do wzrostu. Zrzucanie nadwagi nie jest proste, ale ten proces można sobie zdecydowanie ułatwić. Wystarczy zastosować kilka rozwiązań, które

 • Tabletki calominal
  Zdrowie

  Tabletki calominal

  Tabletki Calominal i dieta Coraz częściej słyszy się, że tabletki Calominal to skuteczny środek na odchudzanie. Czy tak jest naprawdę? Czy warto wierzyć reklamom, przedstawiającym ten popularny środek jako pomocny w zrzucaniu zbędnych kilogramów? Tabletki Calominal można zobaczyć w telewizyjnej reklamie i stąd zna je większość ludzi. Mnóstwo kobiet poszukuje idealnego środka na odchudzanie. Niestety

 • Hydrominum opinie
  Zdrowie

  Hydrominum opinie

  Nadmiar wody przyczyną zbędnych kilogramów Osoby walczące ze zbędnymi kilogramami wiedzą jak trudne może się okazać zredukowanie masy ciała. Kiedy kolejna dieta nie przynosi efektów, a pomimo zwiększenia aktywności fizycznej waga nadal stoi w miejscu, warto wziąć pod uwagę możliwości, jakie daje dzisiejsza medycyna. Jednym ze sposobów na odzyskanie zgrabnej sylwetki mogą się okazać różne

 • Asumin opinie
  Zdrowie

  Asumin opinie

  Asumin Asumin jest preparatem utrzymującym prawidłowy poziom glukozy we krwi, który jednocześnie zmniejsza apetyt na słodycze. Składnik wchodzący w skład Asuminu – gymnema sylvestre, która zmniejsza odczuwanie słodkiego smaku w ustach. Natomiast morszczyn pęcherzykowaty przyczynia się do zwiększenia odczucia sytości oraz stałego kontrolowania odpowiedniej masy ciała pacjenta. Chrom ze swojej natury to najcześciej używany składnik

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa