|  | 

Zdrowie

Rentgenohinematografici

Rentgenohinematografici
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niektórzy autorzy ustalają rozpoznanie stosując manometrię, rentgenokinemato- graflę i farmakoradiografię. Manometria jest zabiegiem dość trudnym, ale w niektórych przypadkach może być wykonana u dzieci. Ciśnienie w żołądku wynosi u 3-miesięcznego zdrowego dziecka 2,7 kPa (20 mm Hg), a na wysokości wpustu 3,2 lcPa (24 mm Hg), przy czym wychylenia krzywej są niewielkie w przeciwieństwie do przełyku, gdzie wahania są wyższe, a ciśnienie spada od 1,6 do 0,45 kPa (od 12 do 3,5 mm Hg). U dziecka

-6- miesięcznego stwierdzono na przykład ciśnienie w żołądku 2,04 kPa (15,4 mm b – po operacji. Hg) i takie samo na wysokości wpustu, co zdaniem Wilicha przemawiało za niewydolnością połączenia żołądkowo-przełykowego. Krzywa manometryczna wykazała charakterystyczne spłaszczenie. Krzywa w przełyku wykazała wychylenia, przy maksymalnym ciśnieniu 0,5 kPa (4 mm Hg). U 3-miesiecznego dziecka z przepukliną rozworu przełykowego na wysokości wpustu wzrastało ciśnienie i wychylenie, które były podobne do wysokości wychyleń w przełyku, gdzie ciśnienie było już nieco niższe.

Rentgenohinematografici jest zabiegiem precyzyjnym. Dzięki tej metodzie można rozróżnić czynnościowe zaburzenia wpustu oraz pierwotną lub wtórną niewydolność połączenia przełykowo-żolądkowego.

rentgenohinematografici

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Śpiączka cukrzycowa

    Śpiączka cukrzycowa

    -6. Śpiączka cukrzycowa. Leczenia wymagają następujące zaburzenia: 1) niedobór insuliny, 2) odwodnienie, 3) utrata jonów sodu i potasu, 4) kwasica metaboliczna, 5) choroba leżąca u podstawy zaburzeń. Insulina ma w ustroju krótki okres półtrwania (5 minut), lepiej zatem podawać ją często, lecz w małych dawkach. Wodorowęglan sodu stosuje się w małych dawkach jako roztwór izotoniczny

  • Spadek ciśnienia jest niedostateczny

    Spadek ciśnienia jest niedostateczny

    – 5.2, 5.3. Jeżeli kilkudniowe stosowanie leku nie wywołuje zamierzonego spadku ciśnienia tętniczego, należy dawkę leku zwiększyć do poziomu górnej dawki leczniczej (upewniając się uprzednio, że chory podporządkowuje się zaleceniom dietetycznym i farmakologicznym). Jeżeli pomimo takiego postępowania spadek ciśnienia jest niedostateczny, należy przejść do terapii dwoma lekami przeciwnadciśnieniowymi (p. tab. 5.3). Leczenie to polega na